+48 882 111 608
kontakt@studiotuiteraz.pl

Polityka Prywatności

Informacje o Polityce Prywatności, stosowanej w Studiu tu i teraz oraz na stronie www.studiotuiteraz.pl

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych przekazywanych przez osoby będące Klientami Studia tu i teraz, mieszczącego się przy ulicy Wojska Polskiego 17/1 w Kielcach oraz korzystające ze strony www.studiotuiteraz.pl (dalej: „Użytkownicy”).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) administratorem danych osobowych zawartych na stronie www.studiotuiteraz.pl (dalej: „Strona”) jest firma tu i teraz Aleksandra Jaskólska z siedzibą przy ul. Romualda 2/98 25-322 Kielce, NIP: 6572404552(dalej: „Administrator”).

3. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się czynności i operacje wykonane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, analizowanie na potrzeby usług Studia tu i teraz.

4. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w następującym zakresie:
a) poprzez utworzenie i korzystanie z konta Klientów Studia tu i teraz, co wymaga dobrowolnego podania przez Użytkownika następujących danych: nazwisko i imię, adres e-mail, płeć, obywatelstwo, telefon komórkowy, adres zamieszkania, data urodzenia,
b) poprzez zawieranie transakcji w ramach usług świadczonych przez Studio tu i teraz, w tym sprzedaży produktów, dokonania rezerwacji i sprawdzenia obecności na zajęciach,
c) poprzez gromadzenie tzw. plików cookies lub innych podobnie działających technologii, przez które rozumie się pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla Stronę.

5. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze Strony oraz usług Studia tu i teraz, w tym w szczególności:
a) zakładania i zarządzania kontem Użytkownika,
b) rejestracji sprzedaży usług nabytych przez Klienta, a także umożliwienia korzystania z tych usług poprzez prowadzenie rezerwacji na usługi,
c) umożliwienia pełnego korzystania ze Strony, w tym dokonywania transakcji zakupu karnetów lub dostępu do usług,
d) zapewnienia obsługi Klienta i transakcji Użytkownika, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, a także obsłudze reklamacji,
e) kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w związku ze świadczonymi usługami, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności email i telefon,
d) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług,
e) organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć udział Użytkownicy,
f) wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowych i podatkowych.

6. Dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem zewnętrznego systemu do obsługi rezerwacji – Fitssey, dostarczanego przez firmę lightenbody™, z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 w Gdańsku (dalej: „Dostawca”). Studio tu i teraz posiada osobne konto w wyżej wymienionym systemie, dedykowane obsłudze Klientów Studia tu i teraz. Zgodnie z umową Dostawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie obsługi i utrzymania systemu do zarządzania Klientami Studia tu i teraz. Użytkownik przekazując dane osobowe do Studia tu i teraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych za pośrednictwem systemu Fitssey.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony (m.in. które podstrony są najczęściej odwiedzane oraz w jaki sposób użytkownik trafił na konkretną podstronę) – tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitycs,
b) w celu lepszego dopasowania reklam i prowadzenia kampanii marketingowych i remarketingowych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Powoduje to, że reklamy powiązane ze Stroną wyświetlają się osobom, których zainteresowania pokrywają się z tematyką i treściami Strony. Zarządzanie reklamami możliwe jest dzięki zastosowaniu piksela konwersji,
c) Niektóre pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Stronie i korzystania z jej zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania Strony przez użytkowników, zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie oraz zwiększają jej wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji. Niektóre pliki cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby analityczne i statystyczne oraz do celów marketingowych,
d) Zapisywanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, chociaż może to skutkować uniemożliwieniem działania niektórych funkcji na Stronie. Pliki cookies mają swój okres ważności, po upływie którego stają się nieaktywne.

8. Administrator może udostępnić podmiotom trzecim dane w przypadkach:
– postępowania związanego z naruszeniem prawa i zwalczania naruszeń Regulaminu;
– potrzeby udostępnienia informacji na temat Użytkownika organom publicznym.

9. Poza opisanymi powyżej przypadkami koniecznymi do funkcjonowania i rozwijania Strony, dane pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

10. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika wybrane funkcjonalności Strony mogą być niedostępne co może skutkować brakiem możliwości rejestracji, rezerwacji, nabycia karnetu, kontaktu z innymi Użytkownikami.

11. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

12. Administrator danych dba o bezpieczeństwo powierzonych danych, które są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Stroną i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem SSL na stronach zawierających dane osobowe.

13. Studio tu i teraz zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
O wszelkich zmianach Studio tu i teraz będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych.

15. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, Użytkownik może skontaktować się ze Studiem tu i teraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@studiotuiteraz.pl